نمایش 1–24 از 118 نتیجه

اسکای واچر | Sky Watcher

تلسکوپ 6۰ میلیمتری اسکای‌واچر (آکروماتیک، F700، با مقر AZ2)

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.490.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی دابسونی اسکای واچر 10 اينچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 100.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 6 اینچی مدل Skyliner 150P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 33.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.990.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 75.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی مدل Skyliner 200P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 58.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.490.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی اسکای واچر مدل 60 میلی‌متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.320.000 تومان است.

تلسکوپ نیوتنی اسکای واچر 8 اینچی مدل OTAW با پایه EQ3

موجود در انبار

قیمت اصلی 94.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 92.800.000 تومان است.

تلسکوپ 6۰ میلیمتری اسکای‌واچر (آکروماتیک، F700، با مقر AZ2)

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.490.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی دابسونی اسکای واچر 10 اينچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 100.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 6 اینچی مدل Skyliner 150P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 33.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.990.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 75.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی مدل Skyliner 200P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 58.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.490.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی اسکای واچر مدل 60 میلی‌متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.320.000 تومان است.

تلسکوپ نیوتنی اسکای واچر 8 اینچی مدل OTAW با پایه EQ3

موجود در انبار

قیمت اصلی 94.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 92.800.000 تومان است.