آبی
بنفش
زرد
+8
زرد فلورسنت
سبز
سبز فلورسنت
سفید
صورتی
قهوه ای
نارنجی
نقره‌ای

نخ لوپ فلكس

۲۱,۰۰۰ تومان
آبی
آبی روشن
سبز روشن
+4
سفید
صورتی
قرمز
مشکی

نخ سروینگ آنجل مدل Majesty

۲,۸۳۵,۰۰۰ تومان
سبز یشمی
مشکی

نخ سروینگ فلکس مدل 2Max Kevlar

۶۳۰,۰۰۰ تومان
Swatch image آبی مشکی
Swatch image چندرنگ
Swatch image قرمز مشکی
+5
Swatch image مشکی بنفش
Swatch image مشکی خاکستری
Swatch image مشکی زرد
Swatch image مشکی سبز
Swatch image مشکی نارنجی

نخ سروینگ فلکس مدل EVO15

۶۳۰,۰۰۰ تومان
آبی
بنفش
خاکستری
+3
سبز
قهوه ای
مشکی

نخ سروینگ فلکس مدل EVO20

۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
آبی
زرد
سبز
+3
قرمز
قهوه ای
مشکی

نخ سروینگ برونل مدل Nylon No.4

۶۳۰,۰۰۰ تومان
آبی
سبز
سبز فلورسنت
+6
سفید
قرمز
قهوه ای
مشکی
نارنجی
نارنجی فلورسنت

نخ سروینگ BCY مدل 2S

۲,۳۹۴,۰۰۰ تومان