زرد
نارنجی

تیر آوالون مدل Battle Rubber / Foam

۱۵۰,۰۰۰ تومان
سفید
نارنجی

تیر آوالون مدل Battle EVA

۱۵۰,۰۰۰ تومان
صورتی
مشکی

تیر کربن پرو مدل Fiberglass

۹۰,۰۰۰ تومان

تیر ایستون مدل Power Flight

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تیر جی ای ای مدل Fiberglass 029-1

۶۰,۰۰۰ تومان

تیر جی ای ای مدل Fiberglass 029

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تیر هایک مدل بامبو

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تیر رزسیتی مدل Bear X300 Walnut

۳۹۰,۰۰۰ تومان

تیر رزسیتی مدل Bear X300 Mahogany

۳۹۰,۰۰۰ تومان

تیر باک تریل مدل Deluxe Wood

۲۵۵,۰۰۰ تومان

تیر کراسبو ماسیمال مدل Scorpio 8.7mm

۱۸۶,۰۰۰ تومان

تیر هایک مدل Rapido

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تیر کربن اکسپرس مدل Nano .166 بسته 6 عددی

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

تیر باک تریل مدل Wood Standard

۱۵۰,۰۰۰ تومان