در حال نمایش 18 نتیجه

تلسکوپ دابسونی

تلسکوپ بازتابی دابسونی اسکای واچر 10 اينچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 100.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 6 اینچی مدل Skyliner 150P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 33.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.990.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 75.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی مدل Skyliner 200P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 58.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.490.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی دابسونی اسکای واچر 10 اينچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 100.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 6 اینچی مدل Skyliner 150P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 33.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.990.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 75.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی مدل Skyliner 200P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 58.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.490.000 تومان است.