نمایش 1–24 از 126 نتیجه

تلسکوپ

تلسکوپ 6۰ میلیمتری اسکای‌واچر (آکروماتیک، F700، با مقر AZ2)

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.490.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی دابسونی اسکای واچر 10 اينچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 100.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.800.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 114 میلی‌متری مدل AstroMaster 114 EQ

موجود در انبار

قیمت اصلی 23.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.300.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 114 میلی‌متری مدل PowerSeeker 114 EQ

موجود در انبار

قیمت اصلی 18.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 17.900.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 130 میلی‌متری مدل StarSense Explorer DX 130AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 42.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 40.600.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 150 میلی‌متری مدل Omni XLT 150

موجود در انبار

قیمت اصلی 78.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 77.400.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 6 اینچی مدل Skyliner 150P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 33.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.990.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 75.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی مدل Skyliner 200P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 58.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.490.000 تومان است.

تلسکوپ 6۰ میلیمتری اسکای‌واچر (آکروماتیک، F700، با مقر AZ2)

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.490.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی دابسونی اسکای واچر 10 اينچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 100.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.800.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 114 میلی‌متری مدل AstroMaster 114 EQ

موجود در انبار

قیمت اصلی 23.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.300.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 114 میلی‌متری مدل PowerSeeker 114 EQ

موجود در انبار

قیمت اصلی 18.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 17.900.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 130 میلی‌متری مدل StarSense Explorer DX 130AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 42.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 40.600.000 تومان است.

تلسکوپ بازتابی سلسترون 150 میلی‌متری مدل Omni XLT 150

موجود در انبار

قیمت اصلی 78.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 77.400.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 6 اینچی مدل Skyliner 150P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 33.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.990.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی با لوله جمع شونده

موجود در انبار

قیمت اصلی 75.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.800.000 تومان است.

تلسکوپ دابسونی اسکای واچر 8 اینچی مدل Skyliner 200P Classic

موجود در انبار

قیمت اصلی 58.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.490.000 تومان است.