فیلتر خورشیدی مایلار ورقه ای Thousand Oaks Optical

۳۰۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر ماه و آسمان 1.25 اینچی بادر پلنتاریوم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فیلتر ماه 1.25 اینچی سبز رنگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

Solar filter ASTF 120 mm

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار بادر A6

۲۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار بادر A7

۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار بادر A5

۴۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار بادر A4

۸۰۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار قاب فلزی 120 میلیمتر

۴۹۵,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار قاب فلزی 76 میلیمتر

۵۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار قاب فلزی 90 میلیمتر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار قاب فلزی 60 میلیمتر

۳۲۵,۰۰۰ تومان

فیلتر خورشیدی مایلار 114 قاب پلاستیکی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

فیلتر ماه مید مدل 905 Variable Polarizing

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فیلتر مید ست رنگی ماه و سیارات

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان