رابط اتصال دوربین دوچشمی به سه پایه مید

۷۱۶,۰۰۰ تومان

کابل و آداپتور اتصال تلسکوپ به کامپیوتر مید کد 506

۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

وج سلسترون مدل HD Pro Wedge

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رینگ تنظیم 14 میلی‌متری بادر پلنتاریوم مدل HDFT-14

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رابط عکاسی آفوکال یونیورسال کوچک گوشی نایت اسکای

۴۵۰,۰۰۰ تومان

رابط L دوربین دوچشمی نایت‌اسکای

۲۹۰,۰۰۰ تومان

صفحۀ اتصال 33cm vixen اسکای واچر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

صفحه اتصال ۲۰ سانتی‌متری متوسط اسکای‌واچر

۶۸۰,۰۰۰ تومان

رابط آفوکال موبایل به تلسکوپ

۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

T Ring M42 Nikon

۶۵۰,۰۰۰ تومان

رابط اتصال دوربین عکاسی M42 T-ring Canon

۶۵۰,۰۰۰ تومان

رابط عکاسی موبایل یونیورسال سه محوره سلسترون مدل Nexyz

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رابط L دوربین دوچشمی نایت‌اسکای

۲۹۰,۰۰۰ تومان

رابط عکاسی آفوکال یونیورسال موبایل به تلسکوپ نایت اسکای

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پایه اتصال نگهدارنده جوینده finderscope mount

۲۵۰,۰۰۰ تومان

رابط L دوربین دوچشمی مید

۷۰۰,۰۰۰ تومان