لرزش گیر سایت فیویکس مدل FVW501

۴۵۵,۰۰۰ تومان
زرد
صورتی
نارنجی

لرزش گیر فلکس مدل Montera Limbs

۲۹۲,۵۰۰ تومان
آبی
زرد
زرد داینامیک
صورتی
مشکی

لرزش گیر فلکس مدل V-Flex Limb-String

۳۲۵,۰۰۰ تومان
صورتی
مشکی

لرزش گیر بازوی کمان کامپوند هویت مدل Limb Shox

۵۸۵,۰۰۰ تومان

لرزش گیر قبضه کامپوند هویت مدل Shock Rods

۶۱۷,۵۰۰ تومان

لرزش گیر اس وی ال مدل LIMBSAVER UltraMax Solid

۴۸۷,۵۰۰ تومان

لرزش گیر اس وی ال مدل Rubber Mini بسته سه عددی

۵۸۵,۰۰۰ تومان
آبی
قرمز
مشکی

لرزش گیر زه اس وی ال مدل Everlast String Leech

۴۲۲,۵۰۰ تومان

لرزش گیر اس وی ال مدل Enhancer 2000 5/16

۳,۰۸۷,۵۰۰ تومان
صورتی
نارنجی

لرزش گیر اس وی ال مدل LIMBSAVER SuperQuad Split

۸۱۲,۵۰۰ تومان
آبی
بنفش
زرد
سبز
صورتی
نارنجی

لرزش گیر اس وی ال مدل LIMBSAVER Broadband

۵۸۵,۰۰۰ تومان

دمپر هایک مدل Victor

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دمپر فیویکس مدل VD200

۴۸۷,۵۰۰ تومان

دمپر فیویکس مدل V Zero mini

۴۸۷,۵۰۰ تومان

دمپر فیویکس مدل PX1500

۱,۱۳۷,۵۰۰ تومان
آبی
قرمز
مشکی
نقره‌ای

دمپر فیویکس مدل N-Shock Small

۴۸۷,۵۰۰ تومان