نمایش 1–24 از 55 نتیجه

تلسکوپ شکستی

تلسکوپ شکستی 80 میلی‌متری سلسترون مدل StarSense Explorer LT 80AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 20.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.200.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی اسکای واچر مدل 60 میلی‌متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.320.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 102 میلی‌متری مدل StarSense Explorer DX 102AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 41.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 40.150.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 120 میلی‌متری مدل Omni XLT 120

موجود در انبار

قیمت اصلی 90.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 88.900.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 50 میلی‌متری مدل PowerSeeker 50 AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 6.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 5.750.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 60 میلی‌متری مدل PowerSeeker 60 AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.000.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 70 میلی‌متری مدل AstroMaster 70 AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 13.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 13.100.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی 80 میلی‌متری سلسترون مدل StarSense Explorer LT 80AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 20.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.200.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی اسکای واچر مدل 60 میلی‌متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.320.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 102 میلی‌متری مدل StarSense Explorer DX 102AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 41.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 40.150.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 120 میلی‌متری مدل Omni XLT 120

موجود در انبار

قیمت اصلی 90.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 88.900.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 50 میلی‌متری مدل PowerSeeker 50 AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 6.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 5.750.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 60 میلی‌متری مدل PowerSeeker 60 AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 8.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.000.000 تومان است.

تلسکوپ شکستی سلسترون 70 میلی‌متری مدل AstroMaster 70 AZ

موجود در انبار

قیمت اصلی 13.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 13.100.000 تومان است.