چشمی نور قرمز مید Ma 12mm 1.25E

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی مید Ultra Wide Angle Waterproof 14 mm 2 Inch

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چشمی مید MA 12mm Illuminated Reticle

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

چشمی مید 9mm Plossl Wireless Illuminated

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی تلسکوپ مید مدل Ultra Wide Angle Waterproof 8.8 mm 2 Inch

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چشمی تلسکوپ مید Ultra Wide Angle Waterproof 20 mm 2 Inch

۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۵ میلی‌متری اسکای‌واچر میدان دید ۵۸ درجه

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۴۰ ميلی متر اسكای واچر Super Plossl

۹۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۳۲ ميلی متر اسكای واچر Super Plossl

۹۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۲۶ ميلی متر اسكای واچر Super Plossl

۶۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۲۰ ميلی متر اسكای واچر Super Plossl

۶۵۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۱۰ ميلی متر اسكای واچر Super Plossl

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۱۵ ميلی متر LET اسكای واچر

۹۸۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۷/۵ میلی‌متری اسکای Super Plossl

۹۴۳,۰۰۰ تومان

چشمی 3.6 میلی متر اسكای واچر

۹۰۰,۰۰۰ تومان

چشمی ۲۱-۷ میلی‌متر زوم اسکای‌واچر

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

چشمی تلسکوپ

چشمی ها عدسی هایی هستند که وظیفه بزرگنمایی تصویر و نور جمع شده توسط تلسکوپ را دارند و معمولا با توجه به ساختار اپتیکی، تکنولوژی ساخت، کیفیت عدسی ها و . . . شفافیت تصویر و همچنین میدان دید های بسیار متفاوتی دارند.