کمان ریکرو

آموزش تیراندازی با کمان ریکرو | معرفی انواع موضع ها و جنبه‌های مهم تیراندازی

یکی از مهمترین نکات در تیر اندازی به ویژه تیراندازی با کمان ریکرو فرم بدن شماست که بسیار مهم است. منظوراز فرم، نحوه ایستادن در هنگام ...

ادامه مطلب