نمایش 1–16 از 57 نتیجه

دوربین دوچشمی برسر مدل Travel X 10×42

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ استریو (لوپ) برسر مدل Biolux ICD 20x

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

ست میکروسکوپ دانش آموزی برسر مدل JUNIOR Biolux SEL 40x-1600x

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ست میکروسکوپ دانش آموزی برسر مدل Junior 40x-1600x

۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ دانش آموزی برسر مدل Bao Shide

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ بیولوژی برسر مدل Biorit TP

۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ LCD دار برسر مدل 8.9cm (3.5″)

۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

سه پایه عکاسی برسر مدل Field BR-2

۹۷۲,۰۰۰ تومان

تلسکوپ شکستی برسر مدل 90/900 EQ3

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوربین دوچشمی برسر مدل Condor 8×56

۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان

تک چشمی برسر Black Mamba 7×32

۱,۹۴۷,۰۰۰ تومان

تک چشمی برسر 50×12

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

برسر مدل Borken 10×42

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

برسر مدل Travel 10×50

۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان

دوربین دوچشمی برسر مدل LYNX 10×42

۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان

دوربین دوچشمی برسر مدل Travel 16×50

۲,۱۹۱,۰۰۰ تومان